Er zijn een heleboel regeltjes voor zendamateurs, allemaal wettelijk vastgelegd. Echter, er zijn uitzonderingen en lang niet iedereen kent die uitzonderingen. Daarom is deze pagina opgezet waarop deze uitzonderingen beschreven zullen worden. Mocht je nog meer uitzonderingen weten, mail me dan aub!


Wijziging N-vergunning

Rond 22 april 2006 hebben alle N-vergunning zendamateurs een nieuw registratiebewijs ontvangen. Dit omdat de N-vergunning ook geleidelijk in meer landen geldig is/wordt dan alleen in Nederland en België. De zogenaamde "ECC/REC 05-06"-regeling wordt in steeds meer landen ingevoerd.

Wil je weten waar de N-vergunning nu geldig is, kijk dan hier of klik hier voor een kaart.


Zendamateur en auto rijden?

Mobiel bellen is verboden in de auto. Maar hoe zit dat met zendapparatuur? Maar mag je als zendamateur dan wel een microfoon vast houden tijdens het rijden...? Of een portofoon op een bepaalde frequentie afstemmen terwijl je op de snelweg rijdt...? Die vraag stelde ik aan Agentschap Telecom en als antwoord kreeg ik dit terug;

Officiële stukken van toepassing op de door u beschreven situatie bestaan er uiteraard wel.
In Art. 61a RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) wordt expliciet gesteld:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.


In de Toelichting bij dit Besluit van 4 februari 2002 staat o.a. de volgende uitleg over dit artikel (Staatsblad 2002 67, p. 4): Onder mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten. Hieronder vallen niet de zogenaamde 27MC-bakkies [...] Ook apparaten die worden gebruikt ten behoeve van het gesloten netwerkverkeer, zoals mobilofoons van de politie en taxichauffeurs, vallen hier niet onder.

Kort samengevat: in de auto is microfoongebruik toegestaan evenals bijv. het gebruik van een porto.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Coördinator Callcenter
V&CR (2.00)
Agentschap Telecom (2.00)
tel. +31(0)50 - 58 77 444
fax +31(0)50 - 58 77 400


Oftewel, je MAG dus als zendamateur communiceren via je TRX in de auto terwijl je aan het rijden bent! Het is een hele kromme regel in feite, want mobiel bellen mag je dan weer niet! Uiteraard moet je altijd uitkijken dat je de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt! Hiervoor kan oom agent natuurlijk wel een bekeuring uitschrijven!

Klik hier om bovenstaande tekst als Word-document te downloaden.


 

Mogen zendamateurs verbinding maken met LPD'ers?

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, het antwoord op deze vraag is: JA, dit is toegestaan!

Er gelden wel enige spelregels.
Als de vergunninghouder gebruik maakt van niet SRD/LPD 70cm apparatuur moet hij/zij zich volledig houden aan de geldende voorschriften en beperkingen voor radiozendamateurs. Dus gebruik van de toegewezen roepletters en dergelijke. Dit is ook geldig als de niet SRD/LPD wordt beperkt tot 10 mW of minder.

Wordt er echter aan beide kanten van de radioverbinding gebruik gemaakt van toegelaten SRD/LPD radioapparaten dan gelden deze voorschriften en beperkingen uiteraard niet.

Deze uitspraak is gebaseerd op Art.7 laatste deel "gebruikers van andere stations die bevoegd zijn met hem radioverbindingen te maken". Aan SRD/LPD gebruikers is deze beperking niet opgelegd, dus is het impliciet toegestaan.

Ik hoop dat dit de gewenste duidelijkheid zal opleveren.

Met een vriendelijke groet,
Albert Westenberg
Coördinator amateurzaken


 

Uit: Staatscourant 29 februari 2008, nummer 43, pagina 10
Artikel 5

Degene die een radiozendapparaat bedient ten behoeve van maritiem mobiele communicatie beschikt over een certificaat van bediening als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Examenregeling frequentiegebruik, dat geldig is voor het desbetreffende frequentiegebruik overeenkomstig het bepaalde in bijlage 11, en heeft een leeftijd van ten minste zestien jaren.

De radiozendamateur die een radiozendapparaat bedient, heeft met goed gevolg een examen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Examenregeling frequentiegebruik afgelegd, dat geldig is voor het desbetreffende frequentiegebruik overeenkomstig het bepaalde in bijlage 10, en heeft een leeftijd van ten minste veertien jaren voor het geval van volledige toegang tot de frequentieruimte, in bijlage 10 aangeduid als registratie F, en een leeftijd van ten minste twaalf jaren voor het geval van beperkte toegang tot de frequentieruimte, in bijlage 10 aangeduid als registratie N.

In afwijking van het eerste en het tweede lid kan een persoon die niet voldoet aan de desbetreffende voorwaarde een radiozendapparaat bedienen indien de bediening plaatsvindt in directe aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van een persoon die wel aan deze voorwaarde voldoet.

--KNIP--

Contact met AT over de laatste alinea maakte duidelijk dat iedereen nu achter een amateur zend/ontvanger mag zitten, zolang de gelicencieerde amateur aanwezig is. De amateur hoeft de verbinding NIET te open of te sluiten.


 

Weet jij nog meer van dit soort regeltjes, mail me dan!

Disclaimer: Gebruik van enige informatie verkregen middels deze pagina gebeurt geheel voor risico van de gebruiker. Derhalve ben ik niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook door het gebruiken van de gegeven informatie.

Actuele buien
Verkeersinformatie

Er is/zijn bekend.

Tientje korting hebben?

youfone 150

Krijg direct € 10,= Euro korting als je klant wordt bij Youfone. Tevens steun je deze website als je via de link een bestelling plaatst.

Updates

18 februari 2018
De website is ingekrompen. Veel informatie is verouderd, niet meer van toepassing of wil ik gewoon niet meer online hebben staan.

Statistieken


WeBBuddy Website Monitor
Vimexx webhosting

Wil je een bestelling plaatsen?
Bezoek Vimexx.nl via de banner.
Je sponsort dan namelijk na je aankoop ook deze website.

X

Right Click

Sorry, no right click allowed.
Helaas, de rechtermuisknop-functie is gedeactiveerd.